Skolas vadība





Edīte Bišere

Jelgavas Amatu vidusskolas direktore
Tālrunis: 63020305





Ligita Melngaile

Direktores vietniece mācību darbā,
Mazumtirdzniecības komercdarbinieku metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610





Astra Klāsena

Direktores vietniece mācību darbā
Tālrunis: 63022610





Zigrīda Feldmane

Direktores vietniece audzināšanas jomā
Tālrunis: 63022610





Nadežda Lāce

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā
Tālrunis: 63022611


Metodiskā komisija





Olga Tutova

Vispārizglītojošo priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610




Vaira Bareika

Metālapstrādes metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610




Aina Tāluma

Pavāru metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610




Gunta Briede

Konditoru, maizes un miltu konditorejas metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610




Gaļina Zvaigznone

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610




Jeļena Koļesņikova

Frizieru metodiskās komisijas vadītāja
Tālrunis: 63022610



Pedagoģiskais sastāvs




Ligita Ziemele




Jānis Ziemelis




Sandra Saule




Madara Preimane




Olga Smirnova




Dita Danele




Silvija Reihmane




Gundega Ziediņa




Ināra Zutere




Olga Panfjorova




Aleksandrs Lazarevs




Iveta Balode




Jeļena Zābaka




Skaidrīte Vozņesenska




Velga Launaga




Janīna Dēvica




Felikss Briedis




Lilita Balode




Jeļena Golmeistere




Larisa Karpova




Edgars Cetrovskis




Valerijs Laguns




Vitālijs Apetjonoks




Mārtiņš Eizengrauds




Ruslans Buļipops


Atbalsta personāls





Valentīna Šustere-Rudevica

Bibliotekāre


Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome



 

Jelgavas Izglītības pārvalde



UNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem