Mācību gada atklāšanas pasākums (02.09.2019.)
2. septembrī skolas aktu zālē tika atklāts jaunais mācību gads. Pasākums sākās ar...
LATVIJAS PIENA, MAIZES UN MEDUS SVĒTKI 2019 (31.08.2019.)
" id="gal2_nright2764"...
Mūsu audzēkņi piedalījās Eiropas Komisijas kampaņā "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" Jelgavā (31.08.2019.)
Paldies pavāru specialitātes audzēkņiem Dmitrijam Lemesam, Timofejam Ļitvinko,... " id="gal2_nright2762"...

PIEVIENOJIES

2009./2010. mācību gadā realizētie projekti RSS

Pedagogu atlase mērķstipendiju saņemšanai projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 2. kārtas realizācijas laikā projektā piedalās 15 Jelgavas Amatu vidusskolas profesionālās izglītības un vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji.

Projekta mērķis: uzlabot skolēnu konkurētspēju divās profesionālajās skolās – Jelgavas Amatu vidusskolā un Klaipēdas šūšanas un biznesa skolā.
Projekta mērķis: Veicināt noziedzības līmeņa samazināšanos Latvijā, praktiski izveidojot ilgtspējīgu un kompleksu resocializācijas mehānismu, to praktiski aprobējot divos stingrā režīma cietumos Zemgales plānošanas reģionā .

2009./2010. mācību gadā 2 Jelgavas Amatu vidusskolas pedagogi Olga Tutova un Janīna Dēvica piedalās mērķstipendijas saņemšanas projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

Projekta mērķis: JAV izglītības programmu vadītāju un profesionālo priekšmetu skolotāju pedagoģiskās un profesionālās meistarības celšana, iepazīšanās ar audzēkņu prakses vietām Francijā, skolotāju tālākizglītība ēdināšanas servisa apmācībā, Francijas ēdināšanas servisa prakses apgūšana, kontaktu dibināšana ar Rueil-Malmaison pilsētas pašvaldību.
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem