2010./2011. gada projekti RSS

Projekta mērķis: uzlabot skolēnu konkurētspēju divās profesionālajās skolās – Jelgavas Amatu vidusskolā un Klaipēdas šūšanas un biznesa skolā.

Projekta mērķis: Veicināt noziedzības līmeņa samazināšanos Latvijā, praktiski izveidojot ilgtspējīgu un kompleksu resocializācijas mehānismu, to praktiski aprobējot divos stingrā režīma cietumos Zemgales plānošanas reģionā .

Projekta realizācijas laiks: 2010. gada septembris – decembris
Projekta  4. posma  ietvaros 4 skolotāji no Jelgavas Amatu vidusskolas ieguva 2. kvalitātes pakāpi un 7  skolotāji  -  3. kvalitātes pakāpi .

Projekta mērķisir veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.
Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar 65 novadu un pilsētu pašvaldībām un pašvaldību apvienībām, tādējādi nodrošinot projekta īstenošanu visos 109 novados un 9 republikas pilsētās.

Projekta mērķis: uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, realizējot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un samazinot siltumenerģijas patēriņu Jelgavas Amatu vidusskolas mācību ēkā Akadēmijas ielā 25.

Eiropas Reģionālā Attīstības fonda Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam atbalstītā projekta ietvaros Jelgavas Amatu vidusskolā pozitīvas pārmaiņas piedzīvojusi arodizglītības programma „Frizieru pakalpojumi”.

Projekta mērķis: uzlabot skolēnu konkurētspēju divās profesionālajās skolās – Jelgavas Amatu vidusskolā un Klaipēdas šūšanas un biznesa skolā.
Projekta mērķis: Veicināt noziedzības līmeņa samazināšanos Latvijā, praktiski izveidojot ilgtspējīgu un kompleksu resocializācijas mehānismu, to praktiski aprobējot divos stingrā režīma cietumos Zemgales plānošanas reģionā .
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem