2012./2013. gada projekti RSS
Statistika 2012./2013.mācību gads Komentēt

 

UNESCO Associated Schools Guide for National Coordinators (22.04.2013.) Komentēt
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 (04.10.2012.) Komentēt
  •   izglītības programmā "Frizieru pakalpojumi" ar iegūstamo kvalifikāciju "Frizieris"
  •   izglītības programmā "Restorānu pakalpojumi" ar iegūstamo kvalifikāciju "Viesmīlis"
  •   Īstenošanas ilgums - 1 gads
  •   Iepriekš iegūtā izglītība– vidējā
  •   Iegūst otrā profesionālā kvalifikācijas līmeņa izglītību

Projektu īsteno saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr. 922.
Projekta atbalsta fonds:Eiropas Sociālais fonds
 Projekta īstenošanas laiks:01.10.2010.-31.08.2015.
Projekta īstenošanas vietair Latvijas Republika.
Šo aktivitāti īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar partneriem – profesionālās izglītības iestādēm.

ESF projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” , vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 1.2.1.1.3 aktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” profesionālās tālākizglītības programmā „Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju „Atslēdznieks” (04.10.2012.) Komentēt
Kopējais projekta finansējums: 4 200 000 LVL, no kuriem:
 ESF finansējums: 3 864 000 LVL
Nacionālais publiskais finansējums: 336 000 LVL
 
 Projekta atbalsta fonds:
Eiropas Sociālais fonds.
 
Projekta realizācijas laiks:
2011. gada septembris - 2013. gada 30. septembris

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts„Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos” (Start- ups promotion) (04.10.2012.) Komentēt
 Projekta uzdevumi:
 
·         Veicināt jauno uzņēmēju veidošanos profesionālajās skolās;
·         Iepazīstināt profesionālo skolu audzēkņus ar biznesa attīstības pamatiem;
·         Iesaistīt projektā pieredzējušus audzēkņus – mentorus, tādejādi izveidojot saikni starp profesionālajām skolām un uzņēmējiem;
·         Pielietot inovatīvas apmācību metodes (simulācijas spēles);
·         Izveidot sadarbību starp Zemgales un Kauņas profesionālajām skolām;
·         Izveidot efektīvu jauno uzņēmēju konsultēšanas sistēmu.
 
Projekta ilgums:
2012. gada marts – 2013. gada septembris (18 mēneši)

Projekta mājas lapa:

www.jauni.eu
Leonardo da Vinci mobilitātes projekts” Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru audzēkņu prakse Itālijā” (04.10.2012.) Komentēt
Pojekta realizācijas laiks: 2013. gada janvāris.
Finansēšanas avots un summa: Eiropas Sociālais fonds - 17872.00 EUR
Apstiprinātais prakses ilgums:2 nedēļas
ES Mūžizglītības programmas Leonadro da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekts „Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu (pavāru) prakses organizēšana Francijā” (04.10.2012.) Komentēt
Pojekta realizācijas laiks: 2012. gada septembris - oktobris.
Finansēšanas avots un summa: Eiropas Sociālais fonds - 18 662, 00 EUR
Apstiprinātais prakses ilgums: 4 nedēļas
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem