Aktuālie projekti RSS
Leonardo da Vinci mobilitātes projekts ”Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru audzēkņu prakse Eiropā” ( 17. janvāris 10:24 )
Pojekta mērķis: atbalstīt un paaugstināt Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru specialitātes audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Latvijas un Eiropas darba tirgū pastiprinātas konkurences apstākļos.
Pojekta realizācijas laiks: 2014. gads
Finansēšanas avots un summa: Eiropas Sociālais fonds - 26460 EUR
Apstiprinātais prakses ilgums: 2 nedēļas – Maltā, 2 nedēļas – profesionālajā izglītības centrā Agenzia per la Formazione I’Orientamento e il Lavro della provincia di Como, 2 nedēļas – Vācijā un 2 nedēļas – Francijā Santos Dumont Viesmīļnozares un ekonomikas vidusskolā.
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem