Aktuālie projekti RSS
No 2014. gada 1. decembra sākas ziemas uzņemšana ESF finansētās profesionālās izglītības programmās ( 12. decembris 14:05 )
Jelgavas Amatu vidusskola uzņem šādās 1,5-gadīgās programmās:
 
PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA IZGLĪTĪBAS PRASĪBAS
Grāmatvedība Grāmatvedis 12. klases
Metālapstrāde Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 12. klases
 
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. decembris - 2015. gada 6. janvāris
Mācības sākas 2015. gada 12. janvārī
 
Jelgavas Amatu vidusskola uzņem šādās 1-gadīgās programmās:
 
PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA IZGLĪTĪBAS PRASĪBAS
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 9. klases (no 17 g.v.)
Metālapstrāde Atslēdznieks 9. klases (no 17 g.v.)
Metālapstrāde Virpotājs 9. klases (no 17 g.v.)
Frizieru pakalpojumi Frizieris 12. klases
Dekoratīvā kosmētika Vizāžists 12. klases
 
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. decembris - 2015. gada 17. februāris
Mācības sākas 2015. gada 23. februārī
 
ES fondu programma piedāvā:
- Mācības bez maksas;
- Apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;
- Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;
- Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;
- Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;
- Nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;
- Nodrošina sertifikātu un apliecību ieguvi, ja tā nepieciešama profesijas specifikai;
- Nodrošina obligāto veselības pārbaudi, ja tas nepieciešams izvēlētās profesijas specifikai;
- Papildus vispārizglītojošo STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvi, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;
- Karjeras atbalsta pasākumus.
 
 
 
Uzņemšanas nosacījumi:
-          Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.Projektā atkārtoti iesaistīties mācībās var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā.
 
-          Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju nav ieguvuši pēdējā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.
 
Lai iestātos skolā nepieciešami šādi dokumenti:
 
1)      Iesniegums;
2)      Pamatizglītību apliecinošs dokuments (oriģināls):
izglītības programmās ar iegūstamo kvalifikāciju
·         pavārs
·         atslēdznieks
·         virpotājs
 
VAI
 
Atestāts par vidējo izglītību (oriģināls):
izglītības programmās ar iegūstamo kvalifikāciju
·         vizāžists
·         frizieris
·         grāmatvedis
·         datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
3)      Pases kopija;
4)      Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta Nr. U-27
5)      Divas fotogrāfijas 3x4 cm.
 
 
Dokumentus var iesniegt:
Skolas adrese: Akadēmijas ielā 25, Jelgava, LV-3001
Darba laiks: 8.00 -16.30
Tālrunis: 63026175 vai 63022610
 
Papildu informācija par projekta ietvaros piedāvāto izglītību: http://www.niid.lv/esf_profesijas
 

Izglītība tiek finansētaEiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”
 (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem