Aktuālie projekti RSS
Sadarbība mācību programmu kvalitātes uzlabošanai (No 1. novembra līdz 30.aprīlim )
Projekta mērķis: uzlabot skolēnu konkurētspēju divās profesionālajās skolās – Jelgavas Amatu vidusskolā un Klaipēdas šūšanas un biznesa skolā.

Projekta atbalsta fonds, programma: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam

Projekta mērķis: uzlabot skolēnu konkurētspēju divās profesionālajās skolās – Jelgavas Amatu vidusskolā un Klaipēdas šūšanas un biznesa skolā.

Projekta kopējais finansējums: 257615,72 EUR, no kuriem 218 973,36 EUR ir ERAF līdzfinansējums un 38 642,36 EUR partneru valstu līdzfinansējums.

Projekta realizācijas laiks:
2009. gada novembris - 2011. gada aprīlis

Projekta ietvaros tiks izstrādāts 32 akadēmisko stundu mācību „Kā uzsākt savu biznesu?”, kas skolēniem sniegs specifisku apmācību frizieru uzņēmējdarbības uzsākšanai un darbībai. 2010. gada novembrī tiek plānota skolēnu un skolotāju dalība starptautiskās sacensībās EuroSkills, Portugālē. Skolotāju profesionālās kapacitātes uzlabošanai tiek plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz profesionālo skolu Polijā.
Pārrobežu sadarbība skolotājiem un skolēniem palielinās profesionālās spējas un sniegs pieredzi frizieru apmācībā starptautiskā līmenī.

Projekts paredz frizieru specialitātes audzēkņu mācību telpu renovāciju (134,55 m2), mūsdienīga frizieru profesionālās apmācības telpu aprīkojuma iegādi/uzstādīšanu, mācību programmu satura materiālu apmaiņu, abās skolās tiks pilnveidots esošo programmu saturs, tiks ieviestas jaunas praktisko apmācību metodes, notiks pedagogu stažēšanās, izglītojamo prakšu grupu apmaiņas. Tiks organizēti arī dažādi abu projektā iesaistīto skolu izglītojamo un pedagogu kopīgi pasākumi, profesionāli konkursi/skates, sporta pasākumi utt. Projekta realizācijas procesā tiks izskatītas arī iespējas renovēt frizieru teorijas apmācību telpas.

Tiks izstrādāta Jabu skolu Sadarbības programma 5 gadiem.

Projekta realizācijas rezultātā Jelgavas Amatu vidusskolā un Klaipēdas šūšanas un biznesa skolā tiks paaugstināta frizieru apmācību kvalitāte un paaugstināta skolēnu konkurētspēja.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem