Pieredzes apmaiņa Igaunijā

     Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni un skolotāja no 8.maija līdz 13.maijam devās pieredzes apmaiņas projektā uz  Pērnavas profesionālās izglītības centru (Igaunija), kur kopā ar Keudas profesionālo koledžas (Somija) jauniešiem un skolotājiem praktiskās darbnīcās piedalījās  konditorejas  un ēdienu gatavošanas meistarklasēs. Tas notika Nordplus Junior 2015 programmas finansētā  projekta “Skolēnu pieredzes apmaiņa sadarbības attīstībai un stiprināšanai profesionālajā izglītībā” ietvaros.

     Projekta laikā Pērnavas Profesionālās izglītības centrs nodrošināja mums informāciju par Pērnavas profesionālās izglītības centru, kur mums bija iespēja pielietot skolā gūtās teorētiskās zināšanas un prasmes praktiski, tika dota iespēja tuvāk iepazīt konditoru un maiznieku darbu īpatnības Igaunijā, apgūt mūsdienīgus darba paņēmienus un metodes, nostiprināt svešvalodu zināšanas, it īpaši terminoloģiju.
     No projekta budžeta tika apmaksāti ceļa izdevumi, izdevumi par naktsmītnēm un vēl izsniegta nauda citu uzturēšanās izdevumu segšanai.
     Un tā mēs 5 skolēni un skolotāja 8. maijā ar autobusu devāmies uz Pērnavu, kur mūs sagaidīja skolas direktore Riina Muisepp no Pērnavas Profesionālās izglītības centra un pastāstīja par skolu un izrādīja skolas telpas un apkārtni.
     Projekta laikā mēs piedalījāmies trijās,  ar specialitāti saistītās, praktiskās meistardarbnīcās – marcipāna  figūru veidošanas darbnīcā, augļu un dārzeņu grebšanas darbnīcā, kā arī sēklu un riekstu maizes cepšanas darbnīcā. Šajās darbnīcās katrs dalībnieks pēc apmācībām izveidoja savu marcipāna figūru, savu dārzeņu ”rozi”, kā arī izcepa maizi un iemācījās gatavot igauņu nacionālo ēdienu ”Sončikus”.
     Taču paliekošu iespaidu uz mums atstāja tikšanās ar Jahtkluba Restaurant galveno šefpavāru. Pēc šīs tikšanās veicām šī pieredzes apmaiņas brauciena izvērtējamu - ieguvumus, novērojumus un iegūto pieredzi, kā arī  jau konkrētas iespējas iemācīto pielietot praksē Latvijā.
     Vēl vēlos pieminēt  izcilu programmas daļu: radošo darbnīcu pilsētā – gleznošanas studiju Maarijas Magdalenas katedrālē, laivu airēšanas apmācības Pērnavas upē, Ellara Jaksona vadībā,  un doto iespēju pirms mājās braukšanas apmeklēt frizieru kursa pakalpojumus - īpašās igauņu frizūras izveidē.
     Brīvajā laikā apmeklējām dažādas kultūras objektus, piemēram, baznīcas, bākas, muzejus un citus. Uzzinājām par Igaunijas kultūru un vēsturi. Iepazināmies ar vietējiem iedzīvotājiem. Bija arī iespēja atpūsties pludmalē un apmeklēt ūdens atpūtas parku Viking SPA Hotel.
     Ieguvumi no šī brauciena ir mūsu iegūtā praktiskā pieredze, iemaņas no meistarklasēm, ieguvām  jaunus draugus, uzlabojām svešvalodu prasmes un iepazinām Igaunijas kultūru.
     Vēlamies aizteikt pateicību Jelgavas Amatu vidusskolas direktorei E.Bišerei,  projekta vadītājai I.Vinterei par projekta  norises organizāciju.

>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem